Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Zoeken op de website

Resultaat

16 juni 2021 -- Sessievoorzitter: Gerrit Schuurs...
Stadspeiling...
Door middel van enquĂȘtes en stadspeilingen wordt daarom jaarlijks de belevingswaarde gepeild...

31 maart 2020 -- 1. Kennisnemen van de inhoud van de rapportage Stadspeiling 2019
2. Vaststellen van raadsinformatiebrief inzake de resultaten stadspeiling 2019 en resultaten Veiligheidsmonitor 2019 en deze door te leiden naar de raad.

11 maart 2020 -- Portefeuillehouder: wethouder Roest...
In 2019 heeft er, als onderdeel van de stadspeiling, opnieuw een meting plaatsgevonden...

17 januari 2017 -- - kennisname van inhoud rapportage stadspeiling 2015

  • Instemmen met raadsinformatiebrief inzake de resultaten stadspeiling 2015 en de rapportage stadspeiling 2015 door te leiden naar de raad.

16 mei 2014 -- Deelrapport stadspeiling: Lokaal Bestuur

16 mei 2014 -- RIB 41: Deelrapportage Stadspeiling: Lokaal Bestuur

25 april 2014 -- RIB 53: Deelrapportage Stadspeiling 2013: Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld

14 maart 2014 -- Bijlage 1: RIB 30: Deelrapport stadspeiling: Venlo Schoon en afvalinzameling