Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare BenW besluiten

dinsdag 20 juli 2021

09:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis B&W kamer

Voorzitter
Antoin Scholten

Agendapunten

 1. 1

 2. 1.A1
  Akkoord geparafeerde agendapunten burgemeester
 3. 1.A1.1
  1776136 Onderzoeksaanpak Stadspeiling 2021.
 4. 1.A2
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder F. Schatorjé
 5. 1.A2.1
  1754537 Subsidievaststelling voorschoolse voorzieningen 2020.
 6. 1.A2.2
  1756654 Bibliotheek Venlo; subsidievaststelling Taalhuis Venlo 2019 en 2020.
 7. 1.A2.3
  1757529 Vaststelling subsidie Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg 2020.
 8. 1.A3
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder A. Vervoort
 9. 1.A3.1
  1774107 Stichting Gemeenschapshuis de Bantuin; subsidievaststelling 2018 Stichting Gemeenschapshuis de Bantuin.
 10. 2

 11. 2.B1
  Bespreekpunten burgemeester
 12. 2.B2
  Bespreekpunten wethouder F. Schatorjé
 13. 2.B2.1
  1775889 Tijdelijke subsidieregel Corona steun- en herstelpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen. (RIB nr. 2021-102)
 14. 2.B2.2
  1776168 Raadsinformatiebrief additionele middelen jeugdzorg 2021. (RIB nr. 2021-101)
 15. 2.B2.3
  1777339 Gemeentefonds / Meicirculaire 2021. (RIB nr. 2021-111)
 16. 2.B2.4
  1775369 Raadsinformatiebrief kansendossiers maatschappelijk domein. (RIB nr. 2021-96)
 17. 2.B2.5
  1777886 Antidiscriminatievoorziening Limburg; monitor discriminatie 2020. (RIB nr. 2020-105)
 18. 2.B2.6
  1754198 Vervoerskostenvergoeding leerlingenvervoer tijdens scholensluitingen. (RAAD 2021-112)
 19. 2.B2.7
  1724592 Uitkomsten en plan van verbetering ex artikel 213a onderzoek toegang Wmo. (RIB nr. 2021-8)
 20. 2.B3
  Bespreekpunten wethouder E. Boom
 21. 2.B3.1
  1777681 Zero emissie zone (ZE-zone). (RIB nr. 2021-107)
 22. 2.B3.2
  1772520 Compensatie subsidieverlening 2021 BIZ Blerick.
 23. 2.B3.3
  1777589 Consortium agreement CEF-subsidie Rhombus.
 24. 2.B4
  Bespreekpunten wethouder A. Vervoort
 25. 2.B4.1
  1773043 Gemeente Venray; brief gemeente Venray m.b.t. samenwerking WSP.
 26. 2.B5
  Bespreekpunten wethouder M. Pollux
 27. 2.B5.1
  1778157 Fractie CDA; beantwoording Artikel 44 vragen Waterprogramma.
 28. 2.B5.2
  1759538 Fractie Groenlinks; art 44 RvO vragen inzake compensatie bos.
 29. 2.B5.3
  1754400 Zonnepanelenproject particuliere daken. (RAAD nr. 2021-42).
 30. 2.B6
  Bespreekpunten wethouder G. Peeters
 31. 2.B6.1
  1730791 Onttrekking aan het openbaar verkeer van gedeelte Berkter Hei te Venlo. (RAAD nr. 2021-52)
 32. 2.B6.2
  1775759 Fractie CDA; beantwoording art. 44 vragen reserve basis op orde openbare ruimte.
 33. 2.B6.3
  1691847 RIB Voortgang Basis op orde groen en water. (RIB nr. 2021-103)
 34. 2.B6.4
  1774970 Fractie EENLokaal; beantwoording art 44 vragen inzake bebouwde kom borden.
 35. 2.B6.5
  1775716 Waarborgsom Sociale Woningbouw (WSW): achtervangovereenkomst gemeente Venlo en WSW 2021. (RIB nr. 2021-113)