Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare BenW besluiten

dinsdag 31 maart 2020

09:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis B&W kamer

Voorzitter
Antoin Scholten

Agendapunten

 1. 1

 2. 1.A1
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder E. Boom
 3. 1.A1.1

  Besluiten tot verkoop van het perceel Venlo X 1594 ter grootte van 9.541 m² gelegen nabij de M. Kingsleystraat 9 aan Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo B.V. op grond van bijgevoegde concept notariële leveringsakte voor € 219.443,-- excl. BTW.


  Opbrengst is te boeken op Restpercelen 9001102.8341.09006

 4. 1.A2
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder A. Vervoort
 5. 1.A2.1

  Vaststellen van de structurele subsidie voor Stichting Ontmoetingscentrum De Glazenap op € 21.000 voor 2018 e.e.a. conform bijgaande brief.


  De kosten van dit voorstel zijn: € 0,00
  Financiële dekking via: BE.HR 301092.4456
  Restant na akkoord (inclusief verplichtingen): € 0,00

 6. 2

 7. 2.B1
  Bespreekpunten burgemeester
 8. 2.B1.1

  1. Kennisnemen van de inhoud van de rapportage Stadspeiling 2019
  2. Vaststellen van raadsinformatiebrief inzake de resultaten stadspeiling 2019 en resultaten Veiligheidsmonitor 2019 en deze door te leiden naar de raad.
 9. 2.B1.2
  Nagekomen opmerking; Corona nieuwsbrief week 14.
 10. 2.B2
  Bespreekpunten wethouder E. Boom
 11. 2.B2.2

  De concept raadsinformatiebrief (2020-46) inhoudelijk vaststellen en verzenden naar de raad.

 12. 2.B3
  Bespreekpunten wethouder M. Pollux
 13. 2.B3.1

  Voorgesteld wordt om in te stemmen met de geformuleerde concept-reactie richting de fracties CDA, EenLokaal, D66 inzake de gestelde art. 44 vragen omtrent het Missiemuseum Steyl.

 14. 2.B3.2

  1. Instemmen met de voortgangsrapportage 2019 ‘stedelijke ontwikkeling’
  2. Instemmen met bijgaande brief aan Provincie Limburg
 15. 2.B3.3

  Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren met dien verstande dat:

  1. In bezwaar alsnog een indexering wordt toegepast;
  2. Hetgeen meer gevraagd is dan financieel gereserveerd, alsnog te weigeren met toepassing van artikel 9, lid 1, onder c, van de AsV 2010.

  De kosten van dit voorstel zijn: € 200,00
  Financiële dekking via: Subsidie overige culturele organisaties 301410.4456.45102
  Restant na akkoord (inclusief verplichtingen): (ruim) € 20.000,00

 16. 2.B4
  Bespreekpunten wethouder G. Peeters
 17. 2.B4.4

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 44 vragen van het CDA conform bijgevoegde antwoordbrief.