Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare BenW besluiten

dinsdag 22 maart 2022

09:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis B&W kamer

Voorzitter
Antoin Scholten

Agendapunten

 1. 1

 2. 1.A1
  Akkoord geparafeerde agendapunten burgemeester
 3. 1.A1.1
  1841454 Subsidieverlening Regio Deal Veiligheid 1e tranche.
 4. 1.A1.2
  1838106 Jaarverslag cameratoezicht 2021. (RIB nr. 2022-43)
 5. 1.A2
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder F. Schatorjé
 6. 1.A2.1
  1843274 Tarieven pgb beschermd wonen 2021 en 2022.
 7. 1.A2.2
  1740964 Tarieven voor persoonsgebonden budgetten 2022.
 8. 1.A2.3
  1836457 Voortzetting ondersteuning scootmobielpool Blerick.
 9. 1.A3
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder E. Boom
 10. 1.A3.1
  1842557 Vergoeding voor controle coronatoegangsbewijs (1-1-2022 t/m 22-3-2022).
 11. 1.A3.2
  1837726 Subsidie 2021 BIZ 20 bedrijventerreinen Stichting Parkmanagement Venlo.
 12. 1.A4
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder A. Vervoort
 13. 1.A4.1

  Vaststellen van de uittreksels BRP, RNI en ENSIA-BRP, en verzenden naar de minister van BZK en de Autoriteit Persoonsgegevens (bijlage 1 t/m 3).

 14. 1.A5
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder M. Pollux
 15. 1.A5.1
  1843383 Wijzigingsverzoek Healthy Building Network.
 16. 2

 17. 2.B1
  Bespreekpunten burgemeester
 18. 2.B1.1
  1839035 Resultaten Stadspeiling 2021. (RIB nr. 2022-46)
 19. 2.B2
  Bespreekpunten wethouder F. Schatorjé
 20. 2.B2.1
  1839285 Intentieverklaring “Ontwikkeling Complexe Jeugdhulp (segment 1) Noord- en Midden-Limburg”.
 21. 2.B2.2
  Nagekomen opmerking; fusie ambulancezorg Limburg.
 22. 2.B3
  Bespreekpunten wethouder A. Vervoort
 23. 2.B3.1
  1840132 Zeven gemeenschapsaccommodaties uit de gemeente Venlo; subsidieaanvragen exploitatiesubsidie 2022 gemeenschapsaccommodaties Venlo.
 24. 2.B3.2
  1799236 Stichting De Staay Blerick ('t Raodhoes); subsidieaanvraag 2022 Stichting De Staay Blerick (’t Raodhoes).
 25. 2.B3.3
  1841616 Rapportage ‘Stand van zaken opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek schuldhulpverlening’. (RIB nr. 2022-52)
 26. 2.B4
  Bespreekpunten wethouder M. Pollux
 27. 2.B4.1
  1823520 DCM Exploitatie Lomm BV; reactie DCM op principebesluit doorontwikkeling HWG Lomm.