Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Breng energie armoede in beeld

ID

151

Onderwerp

Breng energie armoede in beeld

Afgewerkt
Niet afgewerkt
Datum

23-2-2022

Registratienummer

1840451

Ingediend door
  • PvdA
Afdeling

RGMAPG

Portefeuillehouder

Wethouder Boom

Opdracht aan het College

Roept het college op om:
• Te onderzoeken op welke manier ondersteuning gegeven kan worden aan de huishoudens met acute energie armoede. Tevens de oorzake n en mate van energiearmoede in Venlo in kaart te brengen en met een voorstel te komen hoe huishoudens "getroffen door energie armoede" het beste geholpen kunnen worden, zowel op korte termijn om de acute nood te lenigen als op basis van lange termijn waarmee energie armoede structureel aangepakt kan worden
• De uitkomsten en eventueel mogelijke oplossingen voor te leggen aan de Gemeenteraad;
• Actief beleid maken om zo veel mogelijk geld vanuit het rijk naar Venlo te halen voor het verduurzamen van
alle nog niet goed geïsoleerde woningen;
• Onderzoeken naar mogelijkheden om basisbedragen binnen de subsidieregels te verhogen om het
verduurzamen van maatschappelijk vastgoed te bevorderen.
• In gesprek te gaan met de provincie en het rijk voor een oplossing op de lange termijn.

Stand van zaken

Update 18.5.2022: Streven is om het collegevoorstel + RIB in Q2 te delen met college / raad. Team MAOP en duurzaamheid zorgen voor een integraal voorstel.

Bijlage(s)