Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

OV Bereikbaarheid

ID

142

Onderwerp

OV Bereikbaarheid

Afgewerkt
Niet afgewerkt
Datum

30-6-2021

Registratienummer

1776746

Ingediend door
  • PVV
Afdeling

RGWBET

Portefeuillehouder

Wethouder Pollux

Opdracht aan het College

Roept het College van B&W op om:

  1. Dergelijke gebrekkige ontsluiting inzichtelijk te maken of te herevalueren;
  2. De bereikbaarheid voor m.n. onze ouderen in de samenleving die het niet lukt om een grote
    afstand te overbruggen in het winkelcentrum in kaart te brengen / te evalueren;
  3. De Provincie actief aansporen om met concrete plannen te komen om deze ontsluitingen te optimaliseren;
  4. In de eigen verordening te evalueren op welke centrale punten in het centrumgebied aansluiting kan plaatsvinden met het OV;
  5. Dit te realiseren voor de begrotingsbehandeling.
Stand van zaken

Update 4.11.2021: Er lopen op dit moment gesprekken met Trensportal over een onderzoek naar Mobiliteitsarmoede. Zodra er meer informatie te melden is komen we bij u terug.

Update 28.01.2022 Op dit moment wordt er door ZET een onderzoek afgerond naar Mobiliteitsarmoede (oplevering rapport staat gepland voor medio februari 2022), OV bereikbaarheid is onderdeel van dit onderzoek.
De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de Motie.

Update 23.6.2022: Het onderzoek naar mobiliteitsarmoede heeft een beeld gegeven van de wijken binnen de gemeente Venlo waar de kans op mobiliteitsarmoede het hoogste is.
Met de uitkomsten van het onderzoek zijn we in gesprek met de provincie om te bekijken of openbaar vervoer een oplossing kan bieden aan de mobiliteitsarmoede binnen deze wijken.

Bijlage(s)